ടാബ്‌ലെറ്റും ബോളസും

  • Albendazole Tablet 300mg

    ആൽബെൻഡാസോൾ ടാബ്‌ലെറ്റ് 300 മി

    രചന: ആൽ‌ബെൻഡാസോൾ …………… 300 മില്ലിഗ്രാം എക്‌സിപിയൻറ്സ് qs ………… 1 ബോളസ്. സൂചനകൾ: ഗ്യാസ്ട്രോഇന്റസ്റ്റൈനൽ, പൾമണറി സ്ട്രോങ്‌ലോസസ്, സെസ്റ്റോഡോസ്, ഫാസിയോലിയാസിസ്, ഡിക്രോകോലിയോസസ് എന്നിവയുടെ പ്രതിരോധവും ചികിത്സയും. ആൽബെൻഡാസോൾ 300 അണ്ഡവിസർജ്ജനവും ലാർവിസിഡലും ആണ്. ശ്വസന, ദഹനശക്തിയുടെ എൻ‌സൈസ്റ്റഡ് ലാർവകളിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സജീവമാണ്. ദോഷഫലങ്ങൾ: ആൽബെൻഡാസോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൽബെൻ 300 ന്റെ ഏതെങ്കിലും ഘടകങ്ങൾക്കുള്ള ഹൈപ്പർസെൻസിറ്റീവ്. അളവും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും: വാമൊഴിയായി: ...